[Ur nummer: 10/2007] Som visstidsanställd ersätter man ofta en speciell person som är mammaledig, studieledig eller sjukskriven. Vikariatet är en anställning som upphör först när personen kommer tillbaka.
Enligt Sten-Olof Svensson, Livs klubbordförande på Carlsberg i Falkenberg, har företagsledningen inte brytt sig om detta förhållande. Ledningen har efter en dålig sommar och fulla lager satt igång en nedbemanning av de visstidsanställda, utan att begära någon förhandling med facket.
– Förutom att det är ett brott mot medbestämmandelagen och ger anledning till skadestånd är det också kortsiktigt tänkt, säger Sten-Olof Svensson.
Han vill se bättre planering från företagets sida. Redan nu när juldrickan ska produceras börjar det bli brist på folk, men då har många av de duktiga vikarierna sagts upp och fått andra jobb.
Sten-Olof Svensson har begärt en ny förstärkt förhandling i närvaro av Livs lokalombudsman Sven-Uno Bengtsson.
Det har under ett par år uppstått flera tvister mellan företaget och fackklubben i Falkenberg. För att hitta fram till en bättre förståelse har informella samtal förts mellan parterna på huvudkontoret i Stockholm.