Medlemmarna
får avgöra genom
omröstning

Samarbetet mellan facket och företaget kring det förebyggande arbetet mot missbruk av alkohol och narkotika går mycket bra på Pågen i Malmö. Det finns engagemang, kunskaper och respekt för de drabbade. Men i förhållande till drogtester går meningarna isär.

[Ur nummer: 10/2007] Frederick Batzler, vice ordförande i Livsklubben och studieansvarig, vill betona att han uppskattar det stora engagemang som finns hos företagsledningen. Under ett par år har det satsats stora resurser på förebyggande insatser. Det har också funnits en vilja att hjälpa och stödja i de fall missbruk uppdagats.
Han har skrivit om det i Livsklubbens tidning. Det viktiga är att det finns kunskaper om vad drogberoende är; att det är en sjukdom förknippad med skam och skuldkänslor och att dessa känslor leder till att den sjuke försöker förneka och gömma undan sitt missbruk.

Tre starka skäl
– Som fackklubb är vi medvetna om att detta är en viktig fråga som vi är skyldiga att engagera oss i, säger Frederick Batzler.
Men slumpmässiga drogtester vill han inte ha. Det är hans personliga åsikt.
– Det finns tre starka skäl emot. För det första går det inte att bortse från att det är integritetskränkande. Jag tycker inte att vinsten överväger den nackdelen. För det andra skapar det en känsla av misstänksamhet och kontroll som inte är bra i denna fråga som handlar om att bygga upp ett förtroendefullt klimat på arbetsplatsen. För det tredje är det bedrägligt att lita på drogtesterna. De kan ge sken av att man gör något betydelsefullt.

Medlemmarna ska rösta
Bland medlemmarna finns olika uppfattningar om generella drogtester: det finns de som är för och de som är emot. Inför förhandlingarna med företaget ska klubben låta medlemmarna rösta om frågan.
– Man ska komma ihåg att vi inte har samma uppgift som företaget. Vår primära uppgift är inte att tjäna pengar. Vi kan arbeta på ett annat sätt, bredare och ha ett mer kollektivt engagemang för att förändra attityder. Vi jobbar med att bygga upp kunskaper, ordna medlemsutbildningar. Vi engagerar oss också som kamratstödjare.
Frederick har företrätt medlemmar i fackliga förhandlingar som handlat om deras alkohol- och drogproblem. Han menar att kunskap är verktyget. Man måste förstå att beroende är en beteendesjukdom, och så koppla in företagshälsovården och företagets alkohol- och drogterapeut. På Pågen erbjuder företaget mycket bra behandlingsprogram.

Snabb behandling viktigt
– Anonyma alkoholister har ett program som är uppbyggt i tolv steg. För den som har alkoholproblem är det viktigt att så fort som möjligt komma till erkännande av problemet. Ju snabbare någon får behandling desto snabbare kan ett tillfrisknande komma. Konsekvenserna av ett beroende är förödande för familj och omgivning.
Det som behövs är att omgivningen sträcker ut en hjälpande hand, säger Frederick. Det låter inte så svårt, men det är inte alldeles självklart, eftersom det bygger både på förtroende och på kunskaper om hur en missbrukare fungerar.
* Vad ska man göra om man misstänker att en arbetskamrat har missbruksproblem?
– Man ska prata med personen, fråga på ett respektfullt sätt. Det finns klassiska varningstecknen som att vara väldigt seg och borta på morgonen. Hög sjukfrånvaro är vanligt, och det finns ett mönster i den, som att vara sjuk på måndagar. Men det är klart, om man jobbar skift som vi gör är det svårare att se. Vem är inte trött klockan två på natten när arbetet börjar?
* Vad gör man om man ser att någon är påverkad på jobbet?
– Då måste man ingripa. Det självförtroendet måste man ha. Antingen gör man det själv eller också vänder man sig till en kamratstödjare eller en arbetsledare.
* Vad händer om någon fortsätter att komma påverkad till jobbet trots varningar?
– Vår uppgift som fackklubb är att se till att medlemmen får den hjälp han eller hon behöver. När man har alkohol- och drogproblem känner man sig väldigt ensam. Det är så mycket skam. Det gäller att tydliggöra att behandling inte är ett straff.
* Finns det en gräns?
– Ja, det gör det. Om inte varningar och krav på att genomgå en behandling har effekt, hotar avsked. Beroendet är en otäck sjukdom. Vägen till botten kan vara mycket lång. Det finns så mycket förnekelse, det är en del av beroendet. Men först måste den som är drabbad erbjudas behandling. Han eller hon måste känna att det finns en välvilja.

Effektiva behandlingar
Frederick tror att det är viktigt att etablera ett gräsrotsperspektiv på drogproblemen, det ska finnas kunskaper om att det är en sjukdom och att det finns behandlingar som är effektiva.
– Jag har en vision. Den är att alla som jobbar på Pågen vet vad alkoholism och beroende är, att de vet hur de ska förhålla sig till det och vet att det finns lösningar.