[Ur nummer: 10/2007] Orden svikna löften har fått ett nytt ansikte! Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund lovade i valrörelsen lägre skatt på drivmedel och en låg kommunal avgift som skulle ersätta fastighetsskatten.
För sitt och partiets maktbegär så är han nu villig att svika givna vallöften.
Han och kristdemokraterna bör nog byta första delen av partinamnet, beroende på att dom bryter mot en del etik och budord inom kristendomen.
Bland annat mot ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”, nu har de ju Reinfeldt som största ikon, dessutom mot budordet ” Du skall icke bära falskt vittnesbörd.”
Så ett förslag till namnbyte är ”Kris-demokraterna”.