Co-packers väntas
ta över Slotts
produktion

Senapen, tomatpurén och glassåserna som tillverkas på Unilever-ägda Slotts i Uppsala kommer förmodligen att läggas ut på underleverantörer i Polen, så kallade co-packers.

[Ur nummer: 10/2007] Det är fortfarande Unilever som äger varumärkena, men produktionen av varorna får någon annan sköta. Unilever har ett system med co-packers som gör de produkter som inte anses tillhöra kärnverksamheten. Det är produkter som inte har tillräckligt med unika egenskaper och som inte heller bedöms vara måltavlor för kopiering.
På Slotts i Uppsala pågår mbl-förhandlingar om nedläggningen. Det är sagt att produktionen ska upphöra i juni 2008. Bo Viman, Livs klubbordförande, betonar betydelsen av att det verkligen görs en grundlig konsekvensanalys.
– Slotts-fabriken håller en mycket hög standard, säger han. Vårt problem är att vi inte fått tillräckligt med volymer.

Certifieringssystem
Den anrika Uppsalafabriken med ett 50-tal livsmedelsarbetare har länge jobbat med olika certifieringssystem.
Det finns ett för produkternas kvalitet, ett för produktionens påverkan på den yttre miljön och ett för arbetsmiljön.
Hur det ser ut på denna front hos tilltänkta co-packers vet ännu inte de fackliga företrädarna.
Lars Erlandsson, Livs representant i Unilevers europeiska företagsråd, UEWC, säger att han tagit upp frågan om hur den yttre miljön påverkas av att produktionen flyttas utomlands. Blir det mer transporter? Men så som Unilevers nuvarande distributionssystem ser ut gör det ingen skillnad.
Uppsalafabrikens produkter körs redan idag ner till lagret i Åstorp utanför Helsingborg och sedan upp igen.
Inom hela Unilever har ett stort sparprogram startats med målet att minska antalet anställda i Europa med 13000 (totalt 20000 i hela världen).
Det ska ske bland annat genom slimning, nedläggning av 20-25 fabriker och minskat antal lager. Ett produktionsbolag bildas med huvudkontor i Schweiz som kommer att ta hand om all produktion. Det är i Schweiz ledningen kommer att betämma var och när olika produkter ska tillverkas. Dag för dag kan den jämföra olika fabrikers produktionskostnader.

Stark kritik
Programmet har blivit starkt kritiserat av de fackliga representanterna inom Unilever, men det har, enligt Lars Erlandsson, inte något samband med beslutet att lägga ner Uppsalafabriken. Den utredningen sattes igång innan.