[Ur nummer: 10/2007] LO vill ha ett långsiktigt samarbete mellan arbetsmarknadens parter och regeringen om ett nationellt arbetsmiljöprogram.
– En bra arbetsmiljö är
något LO alltid arbetat för. Frågan är om vi har samma syn på metoderna att nå dit, säger Ulla Lindqvist, LO:s andre ordförande.
LO, TCO och Saco har gemensamt framfört att det är dags att inleda trepartssamtal.
För LO är det angeläget att stärka Arbetsmiljöverket som efter de besparingar som gjorts inte längre har resurser att inspektera ens de sämsta arbetsplatserna. LO vill också ställa hårdare krav på arbetsgivarna vad gäller rehabiliteringsinsatser och anpassning av arbetsmiljön.
Dessutom har arbetsmiljöforskningen skadats av att Arbetslivsinstitutet lagts ner.