– Slumpmässiga drogtester är ett sätt att konfrontera missbrukaren med sin sjukdom, säger Peter Jonsson, personalchef på Pågen i Malmö.

[Ur nummer: 10/2007] Han vill införa drogtester för alla anställda på Pågen, också i produktionen. De används redan idag vid nyrekryteringar och inom Sif-kollektivet.
– Ett framträdande drag i missbruket är skammen och förnekelsen, säger han. För att dölja missbruket lever missbrukaren i lögn. Drogtester är ett hjälpmedel för att upptäcka missbruket.
Den som blivit konfronterad med sitt missbruk har efteråt ofta visat sig vara mycket tacksam för att ha fått insikten. Erkännandet är ett första steg på vägen ut ur beroendet.
Kamratstödjare infördes på Pågen för ett och ett halvt år sedan.
– Det här är helt enkelt arbetskamrater som har ett stort hjärta och som vill ställa upp för andra, säger Peter Jonsson.
En annan viktig komponent i det förebyggande arbetet är företagshälsovården. På Pågens finns en anställd läkare och tre sjuksköterskor som man kan vända sig till. Det finns också en alkohol- och drogterapeut som den anställde med missbruksproblem kan få tillgång till och som också coachar kamratstödjarna.
För Peter Jonsson har det förebyggande arbetet mot missbruk både en medmänsklig och en ekonomisk grund. Missbruk är en dödlig sjukdom.
– Vi kan och vill hjälpa våra medarbetare till ett bra liv utan droger.
Missbruket kostar både företag och samhället mycket pengar. Statistiken visar att cirka 10 procent av befolkningen har drogproblem. Det skulle för Pågens del innebära ungefär 160 personer.