[Ur nummer: 10/2007] Världsmarknadspriset på mjölkpulver stiger av många orsaker. Konsumtionen ökar, bara i Kina ökar den med 15 procent per år. Därtill kommer konkurrensen om åkerareal med grödor för biobränsle. Och så har det varit torka i Australien och översvämningar i Argentina.
För de stora mjölkproducenterna ser det bra ut, James Ritchie, förbundssekreterare i det Nya Zeeländska mejeriarbetarförbundet, NZDWU har skrivit en rapport om branschens utveckling utifrån ett nya zeeländskt mejeriarbetarperspektiv.
– Åtminstone fyra goda år spår mjölkbönderna och det nya zeeländska mejeriföretaget Fonterra, konstaterar han.
Men som fackföreningsman kan han ändå inte rakt av glädjas åt stigande råvarupriser, för de innebär också problem för förädlingsindustrin och dyrare mejeriprodukter för konsumenterna.
Fonterra är stor leverantör till många transnationella livsmedelsföretag som Nestlé, Unilever och Kraft. Om insatsvarorna blir dyrare kommer det att öka rationaliseringstrycket hos dessa.
James Ritchie uppmanar nu fackföreningar runt om i världen som står inför uppsägningar på grund av dyrare mjölkråvara att ta kontakt med hans förbund för att sätta igång en diskussion om hur problemet ska lösas på ett för alla parter godtagbart sätt.