[Ur nummer: 11/2007] Livs kräver i ett brev till EU:s kommissionär att exportförbudet på snus ska hävas. Det görs efter att EU:s vetenskapliga kommitté undersökt snusets och andra rökfria tobaksprodukters skadlighet.
– Vi noterar att den vetenskapliga gruppen enigt slår fast att svenskt snus är betydligt mindre hälsofarligt än cigaretter och att en rökare som övergår till snus väsentligt minskar risken för tobaksrelaterad sjukdom, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.
Att å ena sidan tillåta obegränsad försäljning och export av cigaretter inom unionens alla medlemsländer och å andra sidan är export av snus förbjudet. Det anser Livs vara en ohållbar ståndpunkt. Enligt Livs blir den inte bättre av att EU dessutom årligen betalar ut cirka en miljard euro till unionens sydligaste länder.