– Vi vill ha tydlig och rak information om livsmedlens klimatpåverkan, säger Tomas Uddin, presssekreterare på miljödepartementet.

[Ur nummer: 11/2007] I oktober ordnade regeringen ett seminarium om klimatmärkning av maten. Konsument-organisationer, handeln, producenter, märkningsorganisationer, forskare och myndigheter var inbjudna.
Regeringens syfte var att så snabbt som möjligt undersöka möjligheten att få fram en klimatmärkning. Regeringen vill inte gå in och lagstifta, utan hoppas att branschen själv kan komma med en lösning.
Någon facklig organisation var inte inbjuden till seminariet, trots att till exempel LO står bakom Rättvisemärkt och TCO skapade den framgångsrika TCO-märkningen av bildskärmar. Idag är en halv miljard dataskärmar TCO-märkta vilket har fått till följd att strålningen från dem halverats.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet i juli nämner de ansvariga ministrarna till och med TCO-märkningen som ett exempel som visar på ”hur märkning som underlättar människors val kan få stora konsekvenser”.
– Ja, men det har inte direkt med mat att göra, blir Tomas Uddins kommentar.

Rätt viktigare än snabbt
Enligt Tomas Uddin blev en slutsats av seminariet att det var viktigare att rätt märkning togs fram än att det gick snabbt. Tid och plats för ett uppföljningsmöte har ännu inte beslutats.
Den organisation som kommit längst i arbetet med klimatmärkning är Krav, som håller på att skapa ett nytt klimatmärke för mat. De färdiga reglerna ska presenteras i maj 2008.
Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter, som var inbjuden att tala på seminariet, är skeptisk till Kravs arbete med en ny märkning.
– Jag tror inte på ytterligare en märkning, säger han. Det kan bli förvirrande för konsumenterna och det finns också en fara för att värdet på Krav-märket, som jag tycker fungerar mycket bra, gröps ur.
Jan Bertoft anser att det bästa vore att lägga till klimataspekten inom de befintliga märkningarna.