[Ur nummer: 11/2007] Det blev ja till drogtester på Pågens i Malmö. Som Mål & Medel berättade i förra numret hölls en medlemsomröstning om att slumpvisa drogtester skulle införas som ett led i det förebyggande arbetet mot missbruk.
57,5 procent av medlemmarna (205 personer) röstade. 56 procent röstade ja och 44 procent nej.
– Personligen blev jag lite besviken eftersom min uppfattning var att vi borde säga nej till generella drogtester,
säger Frederick Batzler, vice ordförande i Livsklubben på Pågens.
Styrelsen kommer nu att skriva under förhandlingsprotokollet som upprättats med företaget utan invändningar. Samarbetet mellan parterna om drogpolicy kommer att fortsätta.
-Vi kommer också att fortsätta att ta våra beslut på det här sättet, genom medlemsomröstning, säger Frederick Batzler. Jag tror att deltagande demokrati är nödvändig för att facket ska behålla medlemmarna.
Frederick Batzler anser att även förslagen i löneförhandlingarna skulle kunna bli föremål för medlemsomröstning. Det är vanligt i andra länder, till exempel Danmark, och det har också tillämpats av svenska Gruv 12:an.