[Ur nummer: 12/2007] En domstol i Los Angeles har dömt det transnationella fruktföretaget Dole och två kemiska företag att betala skadestånd på 3,3 miljoner dollar till sex bananarbetare för att de producerat och använt det farliga växtgiftet Nemagon på plantager i Nicaragua. Giftet har orsakat sterilitet och förstört livet för dem och deras familjer.
Det globala yrkesfackets regionalkontor i Sydamerika, Rel-Uita, har varit i kontakt med bananarbetarnas amerikanska advokat som säger att nästa steg i processen blir att leda i bevis att företagen använt giftet trots att de varit medvetna om riskerna.
Nemagon är ett gift mot larver. Det förbjöds i USA 1977 men fortsatte att användas av amerikanska bolag på plantager i Latinamerika och Filippinerna.