Produktionen flyttar till Polen och Norge

Löntagarkonsulten kunde inte plocka fram nya fakta eller samband som ändrade bilden av var det är lönsammast att producera Unilevers senap, tomatpuré och glassåser. De görs idag på Slotts i Uppsala.

[Ur nummer: 12/2007] Beslutet att lägga ner Uppsalafabriken står kvar. Senapen och tomatpurén kommer att flyttas till ett polskt företag, Firma Roleski, som inte ägs at Unilever utan är en så kallad co-packer, som både har egna varumärken och andras, i detta fall Unilevers.
– Lönerna i Polen är en fjärdedel av våra. Det gör det svårt för oss att konkurrera. Dessutom ligger den polska fabriken närmare de stora marknaderna och har större volymer, konstaterar Bo Wiman, Livs klubbordförande på Slotts.

Allt ska renondlas
Uppsalafabrikens problem har varit de allt för små volymerna. Inom Unilever delas alla produkter in i kategorier som renodlas. Slotts produkter hamnar i kategorin dressing och i den får man inte vara för liten. En räddning hade varit att få fler produkter, men allt ska det räknas på, också transportkostnader, och Uppsala ligger för långt bort.
Glassåserna, Ohoy, kommer att centraliseras till Norge.
Den sista november sägs de 52 anställda på Slotts upp. 35 är kollektivare. Omställningskonsult plockas in. Maskiner och utrustning plockas ner och skickas till Polen.
Bo Wiman tycker att det är tråkigt att den kompetens som finns på Slotts och inom Unilever nu kommer att försvinna. På sikt ser han en fara för att Unilever bara kommer att bli ett säljande företag utan egen produktion.

Global kostnadsjakt
Unilever genomför just nu en global kostnadsjakt med fokus på Europa, där antalet anställda ska minska med 12 000.
Den 4 december kommer de europeiska fackföreningarna att samlas i Rotterdam där Unilevers huvudkontor ligger för att under en dag protestera mot den politik som leder till allt färre fasta jobb.