[Ur nummer: 12/2007] Minskningen av antalet dagar som deltidsarbetslösa får stämpla upp, från 300 dagar till 75, skjuts sannolikt upp till april eftersom det kräver både en lag- och rutinändring, skriver Handelsnytt.se.
Bedömningen har gjorts efter samtal med personer som sitter i arbetsmarknadsutskottet och Arbetslöshetskassornas samorganisation.