[Ur nummer: 01/2008] De senaste två åren har världsmarknadspriserna på råvaror inom livsmedelssektorn ökat dramatiskt.
Orsakerna är dels de asiatiska ländernas höjda levnadsstandard som leder till ökad efterfrågan, dels den allt intensivare kampen om energi, där USA och andra i-länder vill använda åkrar till att odla energigrödor för att driva bilar.
Livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, IUL, varnar för följderna av denna utveckling. Om inte fackföreningarna börjar samarbeta längs med de globala produktionskedjorna och hävdar företräde för ”rätten till mat”, kan det leda till hungersnöd. De fattigaste kommer inte att ha råd att köpa livsmedel.
Dessutom kommer livsmedelsarbetarna att bli klämda mellan handelns prispress och högre råvarukostnader.