[Ur nummer: 01/2008] Om man blir uppsagd av personliga skäl, till exempel sjukdom, så borde man ändå ha tillgång till den lyckade omställningsförsäkringen, tycker Livs avd 1, som motionerat om det till LO-kongressen som hålls 31 maj – 4 juni i Stockholm.
Livs avd 11 vill att LO ska sätta igång bildningsverksamhet och tvärfackligt arbete för att påverka den offentliga upphandlingen så att den blir så schysst som möjlig ur social synpunkt.
I det ingår svensk ratificering av ILO:s konvention 94, som innebär att kommuner och landsting förpliktigar sig till att ha ett socialt perspektiv vid inköp för att motverka social dumpning.
Den offentliga upphandlingen uppgår idag till 25 procent av BNP.
En annan motion från samma avdelning vill att LO tillsammans med socialdemokraterna utreder en framtida arbetslöshetsförsäkring.
De tre nämnda ställer sig förbundsstyrelsen bakom. Andra får inte denna uppbackning. Det gäller till exempel avdelning 4:as motion om att LO ska utreda möjligheten att lägga ner Livs och bilda ett enda gemensamt LO-fackförbund och ettans motion om ett ”anpassat medlemskap” för ungdomar som går mellan jobb.