[Ur nummer: 02/2008] Två operatörer vid Unilever i Helsingborg gjorde ett misstag när de hanterade mjölksyra i en process. Det handlade om provtagningar. Båda varnades och den ena sades upp.
Livs kräver företaget på skadestånd och att den uppsagde får jobbet tillbaka.
Livs har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen med krav på 120000 kronor i skadestånd för brott mot Lagen om anställningsskydd.
Lars Erlandsson, Livs klubbordförande, säger att det var ett mänskligt misstag. Det ledde till att båda varnades. Han tycker att företaget därefter har agerat mycket märkligt när den ene av killarna sägs upp.
– Det är andra saker som ligger bakom uppsägningen. Det är smärre företeelser. Jag tycker att det blir ett mycket inkonsekvent budskap som ledningen sänder ut, säger han. Nu vet ingen var ribban ligger.
Lars Erlandsson påpekar också att allas arbetssituation har blivit stressigare på grund av att antalet anställda minskats. Det har funnits behov av övertid och det har personalen lojalt ställt upp på.
– Jag tycker att det är olyckligt om vi får ett arbetsklimat där man inte längre vågar ta egna initiativ. Alla kan begå misstag.
Han skulle vilja se en rejäl diskussion om arbetsklimatet på jobbet när organisationen slimmas.
Unilevers personalchef i Helsingborg har fått möjlighet att kommentera med valt att avstå.