[Ur nummer: 02/2008] Boktitel: Resan mot framtiden
Redaktör: Lars Igeland
Förlag: Miljöförbundet Jordens Vänner
l Ett välkommet inlägg i debatten om klimatuppvärmningen är Miljöförbundet Jordens Vänners, MJV:s, nya bok som stakar ut ett radikalt perspektiv och inte blundar för att Sverige är ett klassamhälle, där individens ekonomiska förutsättningar gör att hon inte bara ger upphov till olika skador på miljön, utan också kan komma med olika bidrag.
Utifrån begreppet Rättvist miljöutrymme kan man dra slutsatsen att det behövs en omfördelning: En höginkomstfamilj med två bilar, stort hus och regelbundna flygresor gör av med tio gånger mer energi och har tio gånger mer koldioxidutsläpp än en låginkomstfamilj utan bil och utan möjlighet att flyga på semester.
Men i det globala perspektivet så lever också den svenska livsmedelsarbetaren på ett ohållbart sätt och behöver ändra sin livsstil och minska sina utsläpp. MJV vill att mer pengar ska satsas på järnväg och att planerna på stora nya vägprojekt ska skrinläggas.
Vilket är då livsmedelsarbetarens unika bidrag? Det är förmodligen kunskap om och entusiasm för klimatsnål mat producerad nära konsumenterna så att dessa slipper ta bilen till stora externa köpcentrum. Svenska charkvaror som använder kött från djur som gått ute i det fria och betat är bättre än importerade.