Verkställande direktören för Ugglarps slakteri har dömts till 60 000 kronor i böter för arbetsmiljöbrott. Han är enligt Ystad tingsrätt ytterst ansvarig för arbetsmiljön på anläggningen.

[Ur nummer: 02/2008] En anställd på slakteriet bröt armen efter att ha fastnat i en blandmaskin. Arbetet bestod i att den anställde hämtade skänkvagnar med kött som han tömde i maskinen. Den dagen olyckan inträffade hade de mycket att göra, det var stressigt. På morgonen hade man kört gris och nöt blandat. Nu skulle det bara vara griskött i maskinen.
Det innebar att maskinen behövde rengöras. Det var då det hände. Den anställde minns inte om han tryckte på stoppet innan han gick upp för att rensa. Det fanns en spade som var avsedd för att ta bort köttet, men det gick smidigare att använda händerna. När han stod där blev han oförsiktig och tittade bort en liten stund, och olyckan var ett faktum.

Hade kunnat undvikas
Även om han hade betett sig vårdslöst vid maskinen är det troligt att det beror på att han inte var medveten om riskerna anser Ystad tingsrätt.
Hade han fått säkerhetsinstruktioner och om arbetsledningen hade följt upp dessa kan man anta att han följt dem och då hade olyckan kunnat undvikas.
Att det fanns stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid slakteriet hade belagts vid arbetsmiljöverkets inspektioner som ägde rum innan olyckan.
Den verkställande direktören har överklagat domen.