[Ur nummer: 03/2008] Livs medlemmar på Pågens stora bageri i Malmö har under ett par år haft förmånen att få en riktigt bra, vass och kritisk klubbtidning. Ett exempel på vad som publicerats i klubbens tidning är ”Distributionen – ingen kärleksidyll” som också gick att läsa i Mål & Medel nr 1 i år.
Kent Wahlberg, klubbordförande på Pågen, säger att det inte är frågan om något förbud av tidningen, den får fortsätta, men ledningen vill inte längre ge bidrag till den. Redaktören har haft 40 timmar per nummer i betald arbetstid för redigering och tryckning på reklamateljén. Tidningen har kommit med sex nummer per år.
– Pågen bygger nu ut sitt intranät, så vi kommer att få möjlighet att publicera en nättidning där, men det är inte riktigt samma sak. Papperstidningen har varit så populär. På något sätt kommer vi att fortsätta att ge ut den, säger Kent Wahlberg.