[Ur nummer: 03/2008] I augusti 2007 kom Konsumentföreningen Stockholm med den rapport som visade hur mycket koldioxid den svenska konsumtionen av flaskvatten orsakade. Utsläppen uppstod då flaskorna tillverkas och transporteras. 2006 var det cirka 34 000 ton koldioxid.
Efter att debatten om flaskvattnets klimatpåverkan kom igång minskade försäljningen av buteljerat vatten med 11 procent under hösten 2007.
– Den minskning som vi ser nu är stor med tanke på att försäljningen av flaskvatten tidigare ökat varje år, säger Louise Ungerth på Konsumentföreningen i Stockholm.