[Ur nummer: 03/2008] Året startade inte bra för den läsfrämjande rörelsen i landet. En bok för alla miste hela sitt statsbidrag, eftersom det enligt regeringen redan finns billiga pocketar. Det har marknaden sett till. Man struntade alltså i förlagets aktiva arbete med att nå nya läsare, och bortsåg från alla som inte automatiskt hittar till kvalitetslitteraturen.
Därför är det glädjande att 13 arbetarförfattare nu går till motattack. Med manifestet ”Läs mot högern – sätt fart på rörelsen” ger de sig under mars och april ut på turné i landet, i ABF:s regi, och kämpar för biblioteken och de fria teatergrupperna.
– Vi accepterar inte en kulturpolitik vars främsta ambition är marknadsanpassning och lönsamhetstänkande, säger Lena Kallenberg, en av de författare som deltar.