Fastighets förslår i en motion till LO-kongressen att facken tillsammans ska utveckla former för att organisera de papperslösa och hävda deras rättigheter på arbetsmarknaden.

[Ur nummer: 03/2008] Fastighets har startat projektet Rita för att bland förtroendevalda och medlemmar synliggöra de papperslösas situation. Enligt en rapport från Rita finns det mellan 30000 – 50000 papperslösa, det vill säga personer som bor och arbetar i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.
Sten-Erik Johansson, ansvarig för Rita-projektet på Fastighets anser att de papperslösa ska kunna bli medlemmar i facket.
– De behövs för att vi tillsammans ska orka med att hävda avtalsenliga löner och ha facklig kontroll över löner och villkor för alla de som arbetar inom våra avtalsområden.
Fastighets inställning är att de deklarationer om mänskliga och fackliga rättigheter som den svenska fackföreningsrörelsen har skrivit under omfattar alla arbetstagare.