Livs förbundsstyrelse har presenterat en idéskiss för förbundets framtid som bland annat innebär att arbetsplatsklubbarna stärks och de regionala avdelningarna läggs ner.
Vi ringde runt till tolv fackligt aktiva livsare för att diskutera förslaget och höra deras personliga röster om fackets framtid. Alla som svarar representerar bara sig själva.

[Ur nummer: 03/2008] Tina Hansén,
Godbiten, Åstorp:
– För oss är det viktigt att ha ombudsmannen så nära som möjligt så att vi kan få den hjälp som vi behöver. Det kräver kontinuitet och en personlig relation. Vi är ett bageri och vi gör saker på vårt speciella sätt. Våra lösningar bygger på erfarenhet och en lång gemensam historia.
– Att ombudsmännen ska jobba i lag och bli mer mobila köper inte jag. Jag tror inte att det är bra för dem heller. De måste ha en vettig arbetssituation där de kan kombinera jobb och fritid.

Åke Ligardh,
Göteborgs Kex:
– På golvet talar medlemmarna om den höga avgiften. Något måste göras för att hålla nere kostnaderna. Om jag bara utgår från vår situation så tror jag att det är rätt tänkt att ta bort avdelningarna. Det skulle innebära att vi behöver ta lite mer ansvar. Det tror jag vi klarar.
– Problemet är de små arbetsplatserna. Jag är rädd för att det kan bli svårt att ragga folk till de regionalt förtroendevalda. Den som tar uppdraget måste kunna ta ledigt från sitt vanliga jobb.

Hami Celik,
Vin & Sprit, Stockholm:
– En del är positivt och en del är negativt i förslaget. Det pratas mycket pengar bland medlemmarna. Avgiften är hög. Vi måste fundera över vad vi har råd med. Har Livs råd att vara så internationellt engagerat? Har vi råd med det fina försäkringspaktetet? Hur är det med lokalhyror? Kan vi spara in pengar på dem?
– Tar vi bort avdelningarna tror jag att vi blir svagare som fackförbund. Det blir synd om medlemmar på små arbetsplatser. De får längre till förbundet.

Björn Larsson,
Campbells Soup:
– Jag tycker att idéskissen är en bra början. Vi måste göra något. Avgiften är för hög. Vi behöver smartare arbetssätt.
– För mig blir det inte något problem att axla det ökade ansvaret som följer av att avdelningarna tas bort. Men vi måste tänka igenom mycket noggrannare hur vi ska ordna regionala mötesplatser. För de behövs.
– Att införa regionalt förtroendevalda tror jag fungerar. I princip har vi redan sådana i vår avdelning. Vi kallar det för regionombud.

Markus Lugnet,
Norrmejerier, Luleå:
– Vi lever i ett avlångt land och är i behov av personliga kontakter. För oss blev avstånden stora redan när vi la ner gamla avdelning 57. Det här förslaget gör inte att avstånden minskar.
– För mig är det inte viktigt att vi finns kvar som eget förbund. Jag tror inte medlemmarna tycker det heller. Det är de fackligt aktiva som är rädda om sina platser. Det vore bättre om vi gick ihop med ett annat förbund, så att vi kan behålla den regionala förankringen.

Ewa Bonin,
Laggen, Ludvika:
– Om vi kan minska medlemsavgiften lite genom att rationalisera den fackliga organisationen tycker jag att det låter bra.
– Vi är en liten klubb på 28 medlemmar. För oss räcker det med att bara ha två nivåer: klubbar och förbundsledning.
– Vi har idag ett mycket väl fungerande samarbete med två stora klubbar i närheten. Det är Spendrups och en klubb inom IF Metall. Vi kan få hjälp av dem.

Lena Grönedal,
Cloetta, Linköping:
– Jag tycker att en hel del är riktigt bra i idéskissen. Det blir en stor förändring, men
eftersom medlemsavgiften är så hög måste något göras.
– Vi måste bygga upp våra kunskaper om varandra och vilka som är fackligt aktiva på ett nytt sätt. Vi behöver nya nätverk. Regionalt förtroendevalda som väljs från de stora klubbarna tror jag kan fungera.
– Att klubbarna väljer ombud direkt till kongressen är också bra.

Joakim Nässén,
HFG, Västerås:
– Idag är det lätt att bolla idéer med avdelningens styrelse och ombudsmannen. Man lär känna varandra. Det är viktigt. Om avdelningarna tas bort är jag rädd för att närheten försvinner, det blir mer hierarkiskt. Mer resurser hamnar hos förbundsledningen.
– Att stärka klubbarna genom att låta dem välja ombud direkt till kongressen låter bra, men det kan visa sig vara svårt i praktiken. Vad gör vi om klubbarnas ombud inte dyker upp? Det problemet har vi idag.

Thomas Klang,
Arla, Gotland:
– Det finns bara en positiv sak i förslaget och det är klubbarnas direktval till kongressen. Resten är dåligt. Om avdelningarna tas bort blir det mindre demokrati. Vi på Gotland kommer förmodligen inte ens att bli representerade på det nya förbundsmötet. Om vi själva inte lyckas bilda klubbar på små arbetsplatser fattar jag inte hur förbundsstyrelsen kan tro att regionalt förtroendevalda kan göra det.
– Jag tror att det är dags för Livs att gå ihop med ett annat förbund.

Cazim Muminovic,
Fazer, Skara:
– Jag tror inte alls på förbundsstyrelsens idéskiss. Det syftar bara till att rädda kvar stolarna åt dem som idag befinner sig i ledningen.
– För mig spelar det ingen roll vad vi heter, om det är Livs eller om vi har något annat namn. Det viktiga är att vi är starka.
– Jag tror att att vi skulle bli starkare om vi ingick i ett annat förbund. Vi ska presentera idéskissen på nästa klubbmöte och så får vi se vad medlemmarna tycker.

Ann-Charlotte Persson,
Arla Kvibille:
– Jag tror inte att det är rätt väg att lägga ner avdelningarna. Det kommer att gå ut över de små klubbarna.
– Jag tror också att det blir svårare med återväxten. Idag finns en generation fackligt aktiva som känner varandra, men hur ska vi få fram nya förtroendevalda. Det är inte en lätt uppgift för de regionalt förtroendevalda att puffa på folk. Försvinner en aktiv person i den lilla klubben så faller den samman. Det blir allt för sårbart.

Andreas Johansson,
Pågen, Lockarp:
– Det är bra att förbundsstyrelsen sätter igång diskussionen. Det är heller inte fel att sudda ut de geografiska gränserna, men det ger upphov till en del problem som måste lösas.
– Nya arenor behövs, där fackligt aktiva från olika arbetsplatser och branscher kan träffas och diskutera övergripande frågor. Makten över dessa möten får inte som i förslaget ligga hos förbundsledningen för då blir allt toppstyrt.