[Ur nummer: 03/2008] En bunt med pengar, närmare bestämt 360 000 kronor, kunde inte få tyst på Roger Edblom, skyddsombud och styrelseledamot i Livsklubben på Scan i Linköping. Han blev erbjuden pengarna som kompensation för att han blivit uppsagd, men tackade nej.
– För mig handlar det om att visa att företaget inte kan göra så här. Företaget uppger ”personliga skäl” som grund för min uppsägning, men det handlar om det arbete som jag gjort som fackligt förtroendevald, när jag tagit tillvara medlemmarnas intressen.
Som exempel nämner han en lapp om övertid som han tog ner för att han trodde att ledningen inte varskott i tid.
Livs har stämt Scan inför Arbetsdomstolen och kräver att Roger Edblom får 120 000 kronor i skadestånd och att uppsägningen tas tillbaka.