[Ur nummer: 04/2008] Sverige är en nettoimportör av livsmedel. 2007 uppgick handelsnetto till minus 40 miljarder kronor och motsvarar värdet av hela exporten.
Enligt Johanna Nilsson på Jordbruksverkets enhet för handel och marknad kan det delvis förklaras med att Sverige är ett litet land som
inte kan producera allt som
efterfrågas av konsumenterna, som tropiska frukter, kaffe, kakao, ris och vin. Men det kan också förklaras av att Sverige inte har tillräckligt god konkurrenskraft inom de produktionsgrenar som vi har förutsättningar för, till exempel kött.
De nordiska grannländerna är Sveriges viktigaste exportmarknader.
Allra bäst gick exporten av djurfoder, spannmålsprodukter, kött- och mejeriprodukter. För mejeri stod yoghurt, vassle, mjölk- och gräddpulver för starka ökningar.
En del av den export som går från Sverige är återexport. Det innebär att varan har genomgått ingen eller endast marginell förädling i Sverige.
Denna export bidrar inte till landets sysselsättning på samma sätt som en inhemskt producerad vara. Exempel på handel som omfattar återexport är färsk och fryst lax, bananer och vin.