[Ur nummer: 04/2008] Jag ger Klas Eklund rätt i att de politiska och ekonomiska instrument som han nämner är bättre än sina motsatser. Men han glömmer det alarmisten Borgström kallade ”ej redovisade kostnader”.
Om klimatuppvärmning beror på felaktigt sammansatt konsumtion kan naturligtvis marknaden lösa det, men om den beror på för stor konsumtion totalt sett av både nya och gamla klimatsnåla prylar och tjänster, då behövs en annan utgångspunkt, till exempel fördelning utifrån FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.