[Ur nummer: 05/2008] – Det är första gången jag är med om nyanställningar, säger Håkan Persson som i fem år har varit Livs klubbordförande på Atria i Malmö.
Från i höst ska 25 personer nyanställas. Det är ett resultat av att företaget expanderar på färdig mat-sidan sedan Atria har fått ta hand om Icas portionsförpackade EMV. En ny linje har byggts för detta.