[Ur nummer: 05/2008] Arla etablerar en ny global ekonomiavdelning i Gdansk i Polen. Tjänstmannajobb från Stockholm, Danmark och Storbritannien kommer att flyttas till Polen.
Enligt Arlas svenska kommunikationschef Tobias Wåhlen finns det flera skäl bakom etableringen i Gdansk. Det blir mer effektivt att samla den ekonomiska hanteringen på ett ställe. Polen ligger nära huvudmarknaderna i Europa. Det är lättare att rekrytera ekonomer i Polen, som dessutom har ett lägre löneläge än Skandinavien och Storbritannien.
Att etableringen också kan tas som en fingervisning om att den dansk-svenska mejerijätten kommer att expandera och bli en stor spelare på den polska mejerimarknaden avfärdar Tobias Wåhlen.
– Det är två helt skilda saker, säger han.