[Ur nummer: 05/2008] JämO har granskat hur 1200 statliga och privata arbetsgivare med sammanlagt en miljon arbetstagare lever upp till kravet att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
15 företag inom livsmedelsindustrin finns med i granskningen. På knappt hälften av dessa finns löner som ska korrigeras. Bland dessa finns Spendrups, 36 000 kronor, Dafgårds, 20 225 kronor, och Swedish Meats, 43 800 kronor.
Ett företag, mejeriföreningen Milko, sticker av och har en mycket stor summa, 240 000 kronor. Kristina Heyman, handläggare på JämO, säger att det är frågan om ett årsbelopp, alltså 20 000 kronor i månaden.
– Det är främst tjänstemän som behöver lönejusteras. För arbetare ser det olika ut på olika orter inom koncernen. I till exempel Bollnäs har alla samma lön.
Hon poängterar att det är viktigt att se över tilläggen i
lönesystemen. Sådana har en tendens att fördelas utifrån grunder som inte är könsneutrala. Det kan till exempel gälla ansvarstillägg.
Arbetsgivarna har högst tre år på sig att se till att de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor rättas till.
JämOs stora miljongranskning av arbetsgivarnas lönekartläggning visar att omkring 4 500 anställda kommer att få lönen höjd med i genomsnitt 1000 kronor i månaden. Nio av tio är kvinnor.