[Ur nummer: 05/2008] Leksandsbröd går bra. En sjätte brödlinje för 40 miljoner kronor ska nu byggas.
Livs klubbordförande Anita Münt tror inte att investeringen leder till fler än sex jobb i paketeringen, men det är ändå viktigt och roligt.
– Hade det inte gjorts så skulle vi säkert ha drabbats av nedskärningar, säger hon.
I produktion är man idag 70-75 stycken, men endast 58 är med i Livs.
– Vi jobbar på att få med fler, säger hon. Det är många ungdomar som står utanför, de har inte jobbat så länge. Vi bearbetar dem.
* Vilket är ert bästa argument?
– Livs försäkringar. Hemförsäkringen är jäkligt bra. Även barnförsäkringen är något vi lyfter fram. Och den trygghet medlemskapet ger ifall något skulle hända på jobbet.