[Ur nummer: 05/2008] l Försämrade satsningar på arbetsmiljön medför stora risker för landets löntagare. I nuläget har den moderatledda regeringen genomfört stora försämringar vad det gäller arbetsmiljön i vårt dagliga arbetsliv! Detta reagerar vi fackligt aktiva starkt på, regeringens budskap som de för fram som ett mantra är att det ska löna sig att arbeta. Men hur kan det löna sig att arbeta om våra yrkesverksamma ska riskera liv och lem och inte kan arbeta under säkra förhållande?
Den borgerliga alliansen har minskat anslagen till arbetsmiljöverket med en tredjedel, vilket under kommande år motsvarar 157 miljoner kronor. Detta har redan inneburit att hundratals tjänster inom arbetsmiljöverket har eller kommer att försvinna inom en kort tidsperiod, vilket leder till att tillsynsmöjligheterna kommer att försvagas kraftigt och i förlängningen öppnar detta upp för oseriösa arbetsgivare med en bristfällig och dålig arbetsmiljö. Med de problem som vi redan nu har inom arbetsmiljön på många av våra arbetsplatser så kommer alliansens kortsiktiga förslag att ytterligare försämra för våra arbetskamrater – i värsta fall till priset av en katastrofal ökning av ohälsan på våra arbetsplatser.
Som om detta inte räckte så har de också dragit in alla anslag för utbildning av våra skyddsombud och dessutom lagt ner arbetslivsinstitutet som bedrivit forskning inom just arbetsmiljön och som lett till att våra arbetsplatser har blivit ett säkrare ställe att vistas på!
Konsekvenserna av alliansregeringens undermåliga arbetsmiljöpolitik kommer inom några år att innebära att människor slås ut i förtid från arbetsmarknaden, vilket innebär ett stort mänskligt lidande och ekonomiska förluster för de drabbade och stora kostnader för vårt samhälle! Som så många andra förslag de har lagt fram så är detta helt i avsaknad av konsekvensanalys!