[Ur nummer: 06/2008] Deadline för
Livs motioner
Den som har en åsikt om vad Livs bör göra i framtiden har möjlighet att skriva en motion till kongressen som hålls i Umeå i maj nästa år. Deadline är satt till den 30 oktober. Då ska alla motioner inges till förbundsstyrelsen.
Men innan dess ska de skickas till avdelningarna som ska ta ställning till om den vill ställa sig bakom motionen. Om avdelningen avstyrker motionen har motionären ändå möjlighet att lämna in den som egen.
Förbundsledningen påpekar att motioner som handlar om rena avtalsfrågor inte ska behandlas av kongressen utan av förbundets representantskap i samband med avtalsrörelse. Så skicka inte in sådana.
Även förslaget till ny organisation för Livs kommer att vara möjligt att skriva motioner om.