Första granskningen visar att många gått miste om stora belopp

Anställda på Unilevers fabriker i Helsingborg och i Flen har fått felaktiga löner efter att lönehanteringen outsourcats.
Företaget har hävdat att det bara handlar om småfel men en första granskning visar att det handlar om stora belopp som de anställda gått miste om.

[Ur nummer: 06/2008] Sedan åtta månader tillbaka är det konsultföretaget Accenture som har hand om löneutbetalningarna till de anställda på Unilevers fabriker i Sverige, det vill säga lönekontoren har outsourcats. Det har inte fungerat. Ganska omgående slog medlemmar larm till sina fackliga ombud då de märkte att de löner som betalats ut inte var korrekta.
Klubbarna på de båda arbetsplatserna kontaktade lokalombudsman Christel Niby som i sin tur kontaktade Unilever.
– Jag fick ett mycket nonchalant bemötande. Företaget skyllde på slarv och att det bara handlade om småfel som snabbt skulle rättas till. Jag köpte inte det. De fel som våra medlemmar påpekat var allvarliga.
I en lokal förhandling begärde hon ut alla handlingar för medlemmarna på de två företagen. Det handlade om så väl anställningsbevis, scheman, tidkort och lönespecifikationer. Underlag som var nödvändigt för att se hur omfattande problemet var.

En femtedel granskade
I slutet av maj satt hon tillsammans med sex förtroendevalda från de båda arbetsplatserna och granskade huruvida rätt löner betalats ut.
De hade till att börja med avsatt tre dagar och trodde att det skulle räcka för att gå igenom samtliga lönespecifikationer. De hann dock bara med att granska hundra av 500 anställdas löner, ytterligare tid måste nu sättas av.
– Det är tyvärr inte mycket som stämmer. I stort sett alla löner som vi hittills granskat har varit felaktiga, berättar Christel Niby.
Gruppen som granskat lönerna har funnit att det blivit fel i många av tilläggen. Det handlar om tillägg för obekväm arbetstid, övertid och storhelg. Det har också handlat om felaktig livsarbetstid och att lönen inte betalats ut rätt dag. Inte heller sjuklöner har varit korrekta. När det gäller timanställda så har de inte fått betalt för alla timmar de jobbat.

9000 kronor för lite
Det handlar om mycket pengar. Genomgången av de första 100 personernas lönespecifikationer visade att de har gått miste om, totalt 120000 kronor.
Som minst har det handlat om 230 kronor och som mest om 9000 kronor. Med största sannolikhet så kommer den totala summan för de cirka 500 att bli betydligt högre när samtliga löner har granskat.
– Det råder stor oro bland våra medlemmar att de inte får rätt lön. Hos oss finns också många olika nationaliteter bland medlemmarna. Jag kan förstå om de kan ha svårt att tyda sin lönespecifikation, det är inte helt lätt, säger Terese Larsson, klubbordförande på GB Glace i Flen.
Det är centralt inom Unilever som man beslutat att all lönehantering inom det transnationella företaget ska outsourcas. Sverige är först ut och med andra ord lite av ett pilotfall.
– Jag har talat om i bolagsstyrelsen att det inte fungerar men man ville inte lyssna på det. Jag har också tagit upp detta i Unilevers europeiska företagsråd, berättar Lars Erlandsson, klubbordförande på Margarin?bolaget i Helsingborg.
Att lägga ut ansvaret för lönerna på ett annat företag som Unilever nu gjort är inte speciellt vanligt.
– Jag har hört talas om att det har gjorts men inte råkat ut för det förrän nu, säger Christel Niby.

Avtalsbrott
Nästa förhandling med företaget ska hållas den 11 juni. Hon ser fram emot den med tillförsikt. Hon har nu konkreta bevis på att fel begåtts och allvarliga sådana.
– Unilever måste följa avtalet. I flera av de fall där fel lön betalats ut handlar det om rena avtalsbrott som jag ser det.
Gruppen som granskat lönerna är också förvånad över att det i de allra flesta fall handlar om medlemmar som fått för lite pengar, ytterst få har fått för mycket. I de fall då så skett har det handlat om mycket små belopp.