[Ur nummer: 06/2008] Att duscha kycklingköttet i klorlösningar är ett sätt att hantera bakteriproblem utan att göra något åt orsakerna.
Det har länge tillämpats i USA, men varit förbjudet i Europa. Det europeiska förbudet har hindrat import av amerikansk kyckling.
Inom EU har frågan om kemtvätten varit livligt debatterad. Amerikanska företag har genom sin regering tryckt på för att öppna upp den europeiska marknaden. Den svenska branschorganisationen Svensk fågel hör till dem som hållit emot.
Jordbruks?aktuellt har i ett nyhetsbrev skrivit att franska slakterier använder klorbehandling för export och att EU-kommissionen sagt okej till det. Därefter har EU-kommissionens ståndpunkt brutit samman. Enligt TT föreslår kommissionen nu att klorkycklingen godkänns inom EU om den får en tydlig märkning.