[Ur nummer: 06/2008] Temat för LO-kongressen som hålls 31 maj till 4 juni i Stockholm är ”Världens bästa jobb”. Livs har bland annat motionerat om omställningsförsäkring och offentliga upphandling. Från Livs deltar förbundsordförande Hans-Olof Nilsson, som sitter i LOs styrelse, andre och tredje ordförande Gerald Lindberg och Eva Karlsson samt förbundsstyrelseledamot Berith Andersson, som sitter i LOs repskap. Av 300 valda ombud kommer sju från Livs. Det är Sven-Uno Bengtsson, ombudsman i avd 11, Ove Dröscher, förbundsstyrelseledamot från avd 1, Anders Svensson, klubbordförande i avd Syd, Nicklas Nilsson, ombudsman i avd 4, Miguel Zuniga, klubbordförande i avd Bergslagen, Marita Töråsen, ordförande i avd 9 samt Thomas Klang, ordförande i avd 51.