[Ur nummer: 06/2008] ”Men lilla gumman, det där har du allt missförstått.” Sådana kommentarer till en kvinna från en man som vill skaffa sig övertaget i en diskus?sion har blivit ovanligare. Men de förekommer. Det finns ju också kvinnor som kläcker ur sig ”lilla gubben” till en man de vill förminska eller förlöjliga.
De som plattar till andra för att stärka sin maktposition använder sig av en så kallad härskarteknik. Ofta lite mer subtilt och smygande. Fenomenet härskaretekniker myntades för trettio år sedan av den norska sociologen Berit Ås som beskrev de tekniker män använde sig av för att utöva makt över kvinnor. Till exempel genom att osynliggöra, förlöjliga, undanhålla information och skuldbelägga.
Sedan dess har begreppet härskarteknik dock blivit könsneutralt. Det är nämligen att göra det enkelt för sig att se användandet av härskartekniker ur blott ett feministiskt könsmaktsperspektiv. Det framgår tydligt av boken Härskarteknik av retorikkonsulten Elaine Bergqvist. Med ett antal tankeväckande typfall illustrerar hon hur män förtrycker kvinnor men även andra män genom ordval och kroppsspråk. Och visar att kvinnor på samma sätt kan vilja förtrycka män och varandra genom att härska.
Det behöver inte alltid
han?d?l?a om hån eller löje. Den snälla och trevliga använder ”komplimangmetoden”. Berg?qvists exempel: Chefen öser beröm över en anställd och låter förstå att denne är oumbärlig. Plötsligt har den anställde gått med på att göra övertid!
I boken Härskarteknik beskrivs sju dominerande härskarmetoder, som alla har ”undermetoder”. Lär man sig att känna igen de vanligaste, rätt grova tricks som används av den som tar ”den fula vägen till makten”. Ja, då står man väl rustad att också genom?skåda mer subtila försök att härska. Författaren ger dess?utom en matnyttig och rolig minikurs i praktiskt motstånd, retoriska tips som är användbara för att bemöta härskartekniker också i arbetslivet.

Boktitel: Härskarteknik
Författare: Elaine Bergqvist
Förlag: Frank