[Ur nummer: 07/2008] Efter EG-domstolens dom mot Luxemburg anser LOs avtalssekreterare Per Bardh att utstationeringsdirektivet bör revideras.
– Det är den fjärde domen i raden efter Laval, Viking och Rüffert där EG-domstolen tar ställning för fri rörlighet på bekostnad av skydd för arbetstagare, säger Per Bardh.
Domen gäller så kallad utstationering av arbetstagare, alltså då en arbetsgivare tillfälligt åker till ett annat land med sina anställda för att utföra arbete där. Det är en mycket restriktiv syn på medlemsstaternas möjligheter att hävda sina arbetsrättsliga bestämmelser som EG-domstolen redovisar. Enligt domstolen har värdlandet inte rätt att fullt ut tillämpa sina arbetsrättsliga regler på dessa arbets?tagare.
LO är mycket kritisk till EG-domstolens oförståelse för olikheterna i medlemsstaternas arbetsmarknadssystem och menar att medlemsstaternas utrymme att själva reglera arbetsmarknaden minskar.
Obalansen mellan gemenskapsrättens sociala och ekonomiska dimension blir bara större och större.