[Ur nummer: 07/2008] Hans Björk, ombud från IF Metall, argumenterade för en mer ambitiös och genomtänkt kulturpolitik.
– Det är viktigt att LO deltar. Lägger vi ut kulturpolitiken på förbunden blir det bara deras egna aktiviteter som speglas. Kulturpolitik handlar inte om hobbyverksamhet, utan om hela vårt leverne.
LOs föredragande Irene Wennemo var rädd för att kulturfrågor, om de lyftes upp på gemensam LO-nivå, skulle bli allt för uppslukande. Hon ansåg inte att kultur går att betraka som ”det mest strategiska”.
Arbetsplatsbibliotek rönte en större respekt. Att utveckla dem tyckte alla var viktigt och det kunde klubbas igenom av kongressen.
Hans Björk talade om betydelsen av att utveckla ett eget språk som också går att använda för att tala om komplicerade sociala saker. Det får man genom att läsa böcker.
Många som deltagit i fackens och ABFs projekt ”Läsande pappa” har tagit på sig ett fackligt uppdrag.
– Vi talar om utveckling av individen. Böcker på jobbet skapar möjligheter. Där är man trygg. Där kan en kompis fråga ”Har du läst den här boken?” Finns den inte på arbetsplatsbiblioteket blir det naturligt att gå till Stadsbiblioteket och låna den.