[Ur nummer: 07/2008] Med stor majoritet uppmanar Europaparlamentet EUs jordbruksministrar att förkasta förslaget att tillåta klortvättad kyckling i EU.
Ledamöterna tar avstånd från metoden att tvätta kycklingkött med klorlösning och anser att förslaget försvagar EUs normer för livsmedelshygien.
En majoritet av ledamöterna ställde sig bakom en resolution som tar avstånd från förslaget att tillåta import av klortvättat kycklingkött. Det handlar om att tillåta en metod där kyckling tvättas med bakteriedödande ämnen, däribland klorlösning.
Ledamöterna konstaterar att metoden är ett allvarligt hot mot EUs standard för livsmedelshygien. Det vore ett bakslag för de ansträngningar och anpassningar som gjorts för att minska bakteriella infektioner inom EU. Ledamöterna understryker att fjäderfäbranschen har gjort investeringar för att minska bakterie?smitta genom åtgärder som omfattar hela livsmedelskedjan.
Resolutionen godkändes med rösterna 526 för, 27 emot och 11 nedlagda röster.
Bakgrunden till förslaget är USAs begäran om att få exportera klortvättad kyckling till EU. När EUs expertkommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa behandlade kommissionens förslag den 2 juni i år, röstade 316 medlemmar emot förslaget och 29 lade ner sina röster. Ingen röstade för förslaget. Det var en klar signal till toppmötet mellan EU och USA, som hölls den 10 juni i Brdo.
Den 15 juli ska EUs jordbruksministrar diskutera förslaget. Med en kvalificerad majoritet kan det förkastas.