[Ur nummer: 07/2008] Skrytet på baksidestexter stämmer sällan. Matsmart, som har undertiteln På spaning efter nya goda trender, är dock ett undantag. Detta ÄR en vacker och aptitretande reportagebok, och samtidigt ett vasst inlägg i debatten ”om morgondagens middagsbord”.
Författarna skriver engagerat och engagerande, sakligt och visionärt. Kryddar med bakgrunder i smart placerade rutor som inte är övergräddade utan klargörande. Jan Töves fotografier lägger till såväl poesi som knivskarp realism.
Utan att övermättnad inträder, greppar Mastsmart lätt och ledigt över det mesta i de senaste årens debatter om mat och livsmedelsproduktion. Producentmakt, handlarmakt och konsumentmakt granskas. Branschvillkor skärskådas. Kortsiktig profithunger kopplas ihop med brist på framsynt politik et cetera.
I Matsmart sätts livsmedel och mat i begripliga sammanhang även genom mötena med många sinsemellan olika kvalitets?medvetna mathantverkare, stora som små. Genom skildringar av grundvillkoren för livsmedelsproduktion då och nu, och genom spaningar mot framtiden.
Som en av de smarta som intervjuas konstaterar: ”Gigantiska utmaningar väntar matindustrin.” Sant, och gäller på såväl lokal som regional och internationell nivå. Genom de många kloka spaningarna i Matsmart får man en aning om hur dessa kan komma att se ut.

Boktitel: Matsmart
Författare: Stefan Edman och Björn Thunberg
Förlag: Gullers