[Ur nummer: 07/2008] LO-kongressen beslutade att verka för att skjuta på ratificeringen av Lissabonfördraget tills Claes Stråths utredning om Lavaldomens konsekvenser är klar. Enligt LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, handlar det inte om att stoppa Lissabonfördraget utan att använda det som påtryckning.
Förslaget kommer från Bygg?ettans ordförande Johan Lindholm.
– Våra medlemmar accepterar inte annat än att LO förhindrar domen. Annars är vi körda.