[Ur nummer: 07/2008] Den danska svinslakten är hårt drabbad av nedskärningar. Förra året försvann 700 slaktjobb. Nu kommer ett besked om att ytterligare minst 900 jobb ska bort i Danish Crown.
Det danska livsmedelsarbetareförbundet, NNF, kallar uppsägningarna för en lokal katastrof och vill ha en konferens om slakteribranschens framtid.
Orsaken till uppsägningarna är dålig lönsamhet i svinuppfödningen som ger färre slaktdjur och uteblivna miljötillstånd från de danska kommunerna.
– Slakteriarbetarna har tagits som gisslan i spelet mellan uppfödare, kommuner och slakteriindustrin, säger Ole Wehlast, ordförande i NNF.