Från första juli blir fackavgiften 32 kronor lägre

Livs hade rätt och arbetsmarknadsdepartementet hade fel. För Livs medlemmar handlar det inte om en höjning av a-kasseavgiften på 43 kronor i månaden utan om en sänkning på 32 kronor från den 1 juli.

[Ur nummer: 07/2008] På Livs var upprörd?heten stor när uppgifter från arbetsmarknadsdepartementet i maj cirkulerade i massmedia och gjorde gällande att Livs medlemmar skulle få en höjning av a-kasseavgiften med 43 kronor i månaden. Det stämde inte alls med de beräkningar som Livs gjort och som visade att det snarare handlade om en sänkning.

Dementerade
Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande, gick omedelbart ut i media och dementerade uppgifterna från departementet. Han talade om att förbundet inte tänkte acceptera en höjning då regeringens beräkning var felaktig. Enligt förbundets beräkning fanns det istället utrymme för en sänkning av avgiften med 32 kronor i månaden.
– Om vi inte får sänka avgiften innebär det att livsmedelsarbetarnas avgift för a-kassan kommer att överstiga de 33 procent som regeringen säger ska gälla från den 1 juli. Regeringens beräkningar visar att man inte har koll på a-kassornas kostnader eller att man av någon anledning ljuger. Oavsett vilket är det helt oacceptabelt.
Nu står det klart att Livs hade rätt, förbundet har fått ett godkännande från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att sänka den förhöjda avgiften med den summa som förbundet kommit fram till.
– Antingen är det regeringen och arbetsdepartementet som varken kan räkna eller har koll på läget, eller så gick man medvetet ut med felaktiga uppgifter i syfte att skrämma eller för att straffa förbundet för att vi infört inkomstförsäkring, något som regeringen inte gillar, säger Hans-Olof Nilsson.

Många upprörda
Det var flera upprörda medlemmar som ringde till förbundet när uppgiften om avgiftshöjning figurerade i media. Det fanns de som övervägde att lämna förbundet på grund av en allt för hög avgift. De fick dock det lugnande beskedet att det inte skulle handla om en höjning utan snarare om en sänkning.
– Det känns skönt att vi nu fått bekräftat att vi hade rätt och att det blir en sänkning. Men visst är det märkligt att ett departement som förfogar över hela statsapparaten kan räkna så fel. Det är ingen liten felräkning, 75 kronor i månaden blir 900 kronor på ett år per medlem, säger Hans-Olof Nilsson.
Eftersom Livs i motsats till många andra förbund valt att inte dela på fackföreningsavgiften och avgiften till a-kassan innebär det att förbundet kan gå ut med att man sänker fackföreningsavgiften.
– Att vi kan sänka beror på att arbetslösheten minskat men naturligtvis också på de allt hårdare reglerna för att få ersättning vilket också minskat utbetalningarna.