[Ur nummer: 07/2008] Livs är på väg att ta fram en ny informationsrik hemsida och portal som kommer i drift i juli.
För att komma in på den krävs det ursprungliga lösenordet som är en lång sammansättning av siffror och bokstäver.
Först efter att den första inloggningen skett kan man byta till ett som är lättare att komma ihåg. Om man har glömt sitt lösenord kan man höra av sig till sin lokalavdelning.