[Ur nummer: 07/2008] Livsmedelsinstitutet Sik har tillsammans med Livsmedelsföretagen (Li) och
industrin tagit fram ett stort antal projekt som fått pengar från regeringens storsatsning – Livsmedelsstrategi för Sverige.
Utvecklingsprojekten är inriktade bland annat mot produktutveckling, hållbar utveckling, förpackningar, hygien, säkerhet, utbildning och nätverk.
Målet är att hela livsmedelskedjan, från råvaruproducenter till dagligvaruhandel, ska främjas genom kunskaps- och teknikutveckling.
Satsningen ska gynna alla företag i den svenska livsmedelsbranschen.
De ska stimuleras att växa och den svenska livsmedelssektorns internationella konkurrenskraft ska stärkas ytterligare.