[Ur nummer: 07/2008] När efterfrågan på mejeriprodukter är större än tillgången så går priserna upp. Det leder till att även små mejeriföreningar som Gäsene blir allt mer lönsamma.
– Att priserna går upp beror på en allt större efterfråga på livsmedel i framför allt Asien. Den inhemska produktionen har inte räckt till utan man har kompletterat genom att köpa på världsmarknaden, berättar Lennart Holmström, marknadsanalytiker på Svensk Mjölk, mjölkböndernas och mejeriindustrins branschorganisation.
Tidigare var inte en ökad efterfråga något problem, enligt honom. Det fanns stora offentliga lager inom EU och USA, det var ett sätt att hantera överskottsproduktionen.
– Men förra året hände något, flera länder producerade inte lika mycket livsmedel som tidigare. EU och USA kom att sälja av sina lager, både vad gäller mjölkpulver och matfett, förklarar han.
Det här ledde i sin tur till brist på mejerivaror vilket har påverkat även de svenska mejeriföretagen som är en del av den internationella mejerimarknaden. Bönderna har kommit att få allt bättre betalt för sin mjölkråvara, förra året ökade priset till bonden med 30-40 procent.
– Visst tjänar bönderna mer pengar jämfört med tidigare men samtidigt har kostnaderna för insatsvaror som foder, drivmedel och konstgödsel också ökat, påpekar Lennart Holmström.
När det gäller priset på mejeriprodukter ute i butikerna så har det höjts olika mycket på olika produkter, framför allt på matfett och på vissa ostsorter har man kunnat ta ut ett helt annat pris jämfört med tidigare.
Att osten har blivit dyrare har inte påverkat konsumtionen i negativ bemärkelse. Den senaste internationella oststatistiken visar att vi äter allt mer ost i Sverige.
Samtidigt som konsumtionen av ost ökar så ökar även importen av ost. Cirka 30 procent av all hårdost som konsumeras är importerad. Det har inte varit lätt för landets ysterier som blivit allt färre, uppskattningsvis finns idag drygt ett tiotal ysterier kvar. Visserligen har många ysterier lagts ner under årens lopp, men produktionen av ost har inte minskat.
– Det produceras i stort sett lika mycket ost nu som tidigare. Vad som hänt är att produktionen har blivit mer rationell genom att små ysterier lagts ner till förmån för större enheter, säger Lennart Holmström.