[Ur nummer: 09/2008] EUs livsmedels- och veterinärorganisation, FVO, har hittat brister i hygienen vid flera svenska livsmedelsanläggningar. De kritiserar också Livsmedelsverkets tillsyn och menar att den är otillräcklig. Kommunerna har inte tillräckligt med tillsynsmän som kan se över alla anläggningar. Många saknar dessutom rätt utbildning.
– FVO har hittat brister och jag kan inte annat än att hålla med när jag ser deras rapport, säger Peter Brådenmark, chef på Livsmedelsverkets tillsynsavdelning.
Han betonar att ansvaret för att maten är säker ligger på företagen själva. Men att utan bra tillsyn upptäcks inte bristerna och Livsmedelsverket har inga fungerande påtryckningsmedel.
Under hösten arbetar de fram ett nytt förslag på hygiencertifiering, ett slags hygienkörkort, för livsmedelsarbetare.
För två år sedan avslog regeringen ett liknande förslag, men den här gången kommer det sannolikt att handla om en för företagen frivillig certifiering av de anställda.