[Ur nummer: 09/2008] Arbetsplatsolyckorna fortsätter att minska något, medan arbetsrelaterade dödsfall har ökat. Det visar Arbetsmiljöverkets preliminära rapport från 2007.
Livsmedelsindustrin ligger på femte plats bland dem med mest arbetsskador. Även bland dem som blir sjuka av jobbet är livsmedelsarbetarna välrepresenterade. Förslitningsskadorna dominerar i sjukstatistiken. Kvinnliga livsmedelsarbetare råkar i större utsträckning än männen ut för förslitningsskador.