[Ur nummer: 09/2008] Milosz Larsson fick inte byta jobbcoachningen mot körkort. Vad är egentligen rimligt att få hjälp med i omställningsförsäkringen? Gerald Lindberg, andre ordförande i Livs, har jobbat med dessa frågor.

– Det är alltid en avvägning vad som ska ingå och vad som inte ska det. Men i grunden räcker inte pengarna till så mycket utbildning.
– Om man ska utöka omställningsförsäkringen ser jag hellre att den omfattar fler än vad den gör nu. Visstidsanställda får till exempel i dag ingen del av den, och det finns inga pengar till rehabilitering som den ser ut idag, säger han.
* Men om en viss utbildning, till exempel ett körkort, faktiskt innebär att man får ett nytt jobb, kan inte pengarna gå till det i stället för till jobbkonsulter?
– Själva syftet med försäkringen är att man ska få coachning, jag tror inte utbildningar inom den här kostnadsramen är lika effektiva. Dessutom visar det sig att väldigt många får nya jobb genom omställningsförsäkringen som den är utformad just idag.