Att ta reda på hur ett livsmedel påverkar klimatet
är komplicerat. Det kräver en livscykelanalys av produkten från vaggan till graven.

[Ur nummer: 09/2008] Institutet för livsmedel och bioteknik, Sik, har i ett projekt utvecklat något de kallar för Förenklad metod för klimatberäkning av livsmedel.
– Vi hjälper företag att få kunskap om vilken klimatpåverkan deras produkter har.
Ta till exempel ett charkföretag som gör en ryggbit. Vår metod ska göra det enklare att se var den största klimatpåverkan sker, säger Thomas Angervall, forskare på Sik.
– Företaget kan följa produktens påverkan från gård, slakteri, transport, affär, hemtranport och konsument, fortsätter han.
Sik har jobbat med miljöanalyser i 15 år och har nu tagit fram en miljödatabas med 140 produkter.
– Det är inte frågan om en standard, poängterar Thomas Angervall. En sådan måste ske på EU-nivå. Här är det frågan om en metod för att ta fram kunskaper om ett stort problem.
2010 ska projektet vara klart.